Δικαιολογητικά ΜυστηρίωνΔικαιολογητικά Γάμου

1. Πιστοποιητικό Αγαμίας. Εκδίδεται από τους Εφημέριους των Ενοριών που ανήκουν οι μελλόνυμφοι.
2. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986). Στην υπεύθυνη δήλωση και των δύο μελλόνυμφων να δηλώνεται ότι: «Δεν έχω τελέσει άλλο Θρησκευτικό ή Πολιτικό Γάμο ή Σύμφωνο Συμβίωσης στην Ελλάδα ή σε χώρα του εξωτερικού»
3. Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης των μελλόνυμφων
4. Παράβολο χαρτοσήμου. Εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ.
5. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σε τοπική Εφημερίδα η οποία προσκομίζεται στο Ναό.

Δικαιολογητικά Βάπτισης


1. Παρουσία και τον δύο γονέων στο Ναό για το καθορισμό εγκαίρως της ημερομηνίας και ώρας τέλεσης του βαπτίσματος σε συνεννόηση με τον Ιερέα-Εφημέριο του Ιερού Ναού.
2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

Μετά το πέρας του μυστηρίου ο Ιερέας θα εκδώσει τη Δήλωση Βάπτισης η οποία πρέπει να κατατεθεί εντός εβδομάδας στο Ληξιαρχείο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένη η γέννηση του παιδιού

Για ειδικές περιπτώσεις επικοινωνήστε με τους εφημέριους του Ιερού Ναού