Κατηχητικά Σχολεία

Κατηχητικά Σχολεία ενοριών Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Πατρών και παρεκκλησίου Αγίας Αικατερίνης Πατρών


Κατηχητικό Προσχολικής Βαθμίδας

Για ηλικίες από 3 ετών έως και τους μαθητές της Ά Δημοτικού Σχολείου.
Πραγματοποιείται κάθε Σάββατο στις 11:00 με 12:30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Δημητρίου (Γούναρη 160).

Κατηχητικό Κατώτερης Βαθμίδας

Για μαθητές  από Β τάξη του Δημοτικού Σχολείου έως και ΣΤ τάξης Δημοτικού  Σχετών
Πραγματοποιείται κάθε Σάββατο στις 16:00 με 17:30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Δημητρίου (Γούναρη 160).

Κατηχητικό Μέσης Βαθμίδας

Για μαθητές του Γυμνασίου
Πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στις 21:30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Δημητρίου (Γούναρη 160).

Κατηχητικό Αγίας Αικατερίνης
Για τους μαθητές όλων των βαθμίδων της ενορίας του παρεκκλησίου της Αγίας Αικατερίνης
Πραγματοποιείται κάθε Τετάρτης στις 17:30 με 12:30 ώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Δημητρίου (Γούναρη 160).

Δραστηριότητες Κατηχητικών Σχολείων